ROZPIS          PDF
 
Český svaz orientačních sportů - Jihomoravská oblast TJ Spartak 1.brněnská - oddíl orientačního běhu Rozpis 10. Jihomoravské ligy 10. závodu Jihomoravské ligy v orientačním běhu na krátké trati (middle), závodu systému Ranking s koeficientem 1.00 (100904195) a veřejného závodu
Datum: 4. září 2010 (sobota) Centrum: Brno – Kohoutovice – základní škola Pavlovská Pořádající orgán: Jihomoravská oblast ČSOS Pořádající subjekt: TJ Spartak 1.brněnská – oddíl OB Typ závodu: jednorázový denní závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím kontrol a intervalovým startem Systém ražení: Elektronický systém SportIdent. Bude použit razící systém SportIdent verze 6 (nelze použít čipy verze 8 a 9). Časy vítězů: Dle platného Soutěžního řádu soutěží Jihomoravské oblasti Přihlášky: Do 1. září 2010 do 12:00 (datum a hodina doručení) přihlašovacím systémem na www.obhana.cz/Prihlasky.asp Doporučený termín přihlášek do pondělí 30.8.2010 případně v povinném formátu ČSOB 2005 na email kheil#email.cz nebo na adresu Radim Kheil, Kuršova 32, Brno 635 00 Přihlášky emailem platné až po potvrzení. Do přihlášky je nutné uvést počet SI čipů požadovaných k zapůjčení (10,- Kč za čip). Informace: www.orientak.cz/10jml2010/ nebo na emailu kheil#email.cz Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu Jihomoravské oblasti ČSOS a Prováděcích předpisů k soutěžím Jihomoravské oblasti pro rok 2010. Vzdálenosti: parkoviště - centrum: 100 - 500 m, parkování v ulicích sídliště centrum - cíl: 0 až 500 m, centrum - start: 800 až 1000 m. Prezentace: V centru závodu od 8:45 do 9:45 hodin. Start 00: V 10:30 hodin. Kategorie: D10N, D10, D12, D14, D16, D18, D21C, D21D, D35, D45, D55 H10N, H10, H12, H14, H16, H18, H21C, H21D, H35, H45, H55, P, T5, HDR (rodiče s dětmi) Start u kategorie HDR bude s pevným časem startu. Případné požadavky doprovodu na rozdílný start uveďte v přihlášce. Vklady: HDR, D10N, H10N, D12, H12, D14, H14, P, = 40,- Kč D16, H16, ..., D55 a H55, T5 = 80,- Kč Přihláška po termínu za dvojnásobný vklad (mimo kategorii P a HDR). Vklady budou vybírány v hotovosti na prezentaci. Protesty: písemně do rukou hlavního rozhodčího s vkladem 200 Kč. Případné protesty proti oficiálním výsledkům lze zasílat na poštovní adresu Radim Kheil, Kuršova 32, Brno 635 00. Terén: Převážně kopcovitý listnatý les s velmi dobrou průběžností; v prostřední a Z části sídliště a svah s erozními údolíčky. Mapa: KONIKLECOVÁ, 1:10000, E = 5 m, stav srpen 2010, formát A4, mapový klíč ISOM 2000, mapoval a revidoval Radim Kheil. Mapa bude vodovzdorně upravena. Doprava: Pořadatelé nezajišťují. Vhodná doprava MHD, linky č. 29, 37, 50 a 78; zastávka Pavlovská. Funkcionáři: ředitel: Libor Robotka hlavní rozhodčí: Radim Kheil stavitel tratí: Radim Kheil Rozpis schválen soutežní komisí 10.7.2010