OTÁZKY K RANKINGU

PROČ NEJSEM V RANKINGU NEBO V PRŮBĚŽNÝCH VÝSLEDCÍCH?
 • 1) Nejsem zaregistrován v centrální databázi.
 • ŘEŠENÍ: Zaregistruj se, ranking však nelze zpětně přepočítat.
 • 2) Mám chybně registrační číslo.
 • ŘEŠENÍ: Pořadatel musí počtáři poslat opravené výsledky závodu, pokud vznikla chyba jeho vinou. V opačném případě je to na jeho libovůli, podle zkušenosti v 99% případů je na vině ovšem závodník nebo jeho oddíl, který závodníka přihlašuje.
 • 3) Závod byl zrušen, nekonal se, atd.
 • 4) Pořadatel neposlal výsledky závodu, takto musí učinit do 2 dnů po závodě.
 • 5) Do kdy mohu podat rozklad proti zveřejněnému rankingu a výsledkům?
 • ŘEŠENÍ: Do 7 dnů od zveřejnění rankingu nebo výsledků závodu.Text prováděcích předpisů:
  Výběr textu: 10. Proti zveřejněným výsledkům lze podat rozklad do sedmi dnů od jejich zveřejnění. 11. Rozklad proti způsobu výpočtu bodů se podává spolu se zdůvodněním na adresu zpracovatele Rankingu
  HSH. V případě uznání rozkladu zpracovatel výsledek opraví. Opravený výsledek bude zveřejněn do deseti dnů od uplynutí lhůty pro podání protestu.
  12. Rozklad proti výsledkům jednotlivého závodu se podává paralelně pořadateli příslušného závodu a zpracovateli Rankingu HSH. Pořadatel napadeného závodu (nebo osoba pověřená oblastí) oznámí zpracovateli Rankingu HSH výsledek projednání rozkladu do tří dnů od jeho obdržení. V případě, že uznáním rozkladu došlo ke změně výsledků, zašle pořadatel napadeného závodu (nebo osoba pověřená oblastí) společně s oznámením rovněž opravené výsledky všech podkategorií dotčeného závodu v povinném formátu e-mailem nebo na disketě. Na základě těchto výsledků zpracovatel výsledek opraví. Opravený výsledek bude zveřejněn do deseti dnů od uplynutí lhůty pro podání protestu.
 • 6) Jak vypadá jednotný formát?.

  Vlastní výsledky mají následující strukturu:
  KATEGORIE 10 znaků (1-10)
  JMÉNO 25 znaků (11-35)
  REG. ČÍSLO 7 znaků (36-42)
  LICENCE 1 znak (43)
  VÝSLEDEK 6 znaků (44-49)
  Výsledek je číslo ve tvaru XXX.XX, vodící 0 není nutná. Pro průměr je použito číslo "999.99" a pro diskvalifikaci (i vzdání) "888.88". Oddělovač mezi minutami a vteřinami může být použit jakýkoli. Výsledky jsou pro přehlednost seřazeny podle kategorií a pořadí v kategorii. Pro závodníky běžící mimo soutěž se uvádí licence M.
  Vzor:
  H21    Korouhvička Igor     AXC7105A 89.30
  H21    Langerová Anastázie   AXB6858B100.30
  H21    Špidlovec Lumír     DKD7849B101.40
  H21    Loskuták Dmitrij     QWR7845M130.20
  H21    Ahonen Risto       FIN7802B999.99
  H21    Škromach Martin     WIN5902A888.88
  

  VZOREC JAK SE NOVÝ RANKING POČÍTÁ:
  Stanovení bodové hodnoty za dosažený výsledek v závodě:
  BZ = (2 - CZ/PC) * PB * (1 - KS * (U - 1)/(N - 1)) * KZ
  → BZ - body získané závodníkem v závodě, pokud je vypočítaná hodnota menší než 0, upraví se na 0;
  → CZ - čas závodníka;
  → PC - střední čas určený z časů 3 nejlepších závodníků zařazených do Rankingu HSH;
  → PB - průměrná hodnota 5 nejvyšších rankingových čísel závodníků (podle stavu k poslednímu dni měsíce předcházejícího konání závodu), kteří úspěšně dokončili závod;
  → KS - faktor ovlivňující výpočet bodů (hromadný start - 0,15; start handicapový - 0,08; start intervalový - 0,00);
  → U - umístění závodníka v závodě;
  → N - počet hodnocených závodníků v konečných výsledcích;
  → KZ - koeficient závodu.